top of page

boeken

Veldwerk

Voor dit prachtige boek, samengesteld door Siets Bakker en Michiel van der Ham, mocht ik als één van de 32 opstellers mijn bijdrage leveren:

Een opstelling kan een leven veranderen, Het begeleiden van opstellingen vraagt langdurige scholing en ook gewoon meters maken. Dit boek helpt je als opsteller om je meters te maken. Met 48 verschillende opstelformats van 32 ervaren opstellers uit Nederland, België en Duitsland, die lezen als recepten. Met 9 opleiders van opstellers uit allerlei stromingen die vertellen hoe zij het doen, wat ze belangrijk vinden, wat hun opvattingen zijn. 

Nog niet eerder was er zo’n diverse en complete samenstelling van beproefde methodes om opstellingen te begeleiden als in dit boek. Maak meter door te lezen, door beproefde vormen van opstellingen te oefenen en zelf in te zetten.

Uitgeverij Het Noorderlicht, ISBN 9789492331977

Te bestellen voor €28,95

veldwerk.jpg
9200000065170346.jpg

Naar eer en geweten

Het opvoeden, begeleiden en onderwijzen van kinderen zijn belangrijke en invloedrijke taken die we naar eer en geweten en naar beste kunnen uitvoeren. Maar wat betekent dat dan eigenlijk, naar eer en geweten...? Wat ervaren we daarin als goed en fout? Hoe zijn bijvoorbeeld de plek waar we worden geboren, de familie waarin we groot worden en de cultuur van het land van invloed?

 

Dat wat wij als ouders, verzorgers, begeleiders of leerkrachten onze kinderen kunnen meegeven is sterk afhankelijk van hoe we zelf in het leven staan, wat wij zelf hebben ervaren, wat we hebben (mee)gekregen en wat we hebben gemist, wat we hebben verwerkt en wat we hebben weggestopt, waar we vrede mee hebben en waar we strijd over voeren.

 

Dit boek laat je vanuit verschillende waarneemposities naar de relatie volwassene-kind kijken. Soms sta je als lezer in de schoenen van het kind dat je was, kijkend naar je ouders, op een ander moment weer in die van de ouder, verzorger of leerkracht, kijkend naar je kinderen. Wie je ook bent, wat je ook doet, één ding hebben we allemaal gemeen: we zijn allemaal kind geweest. Dat is wat de inhoud van dit boek met elkaar verbindt.

Uitgeverij Het Noorderlicht, ISBN 9789492331311

Te bestellen voor €22,95

Liefde in uitvoering

Liefde kent vele bijzondere verschijningsvormen en uit zich niet alleen in liefdevol, steunend en effectief gedrag, maar ook in kwetsend en schadelijk gedrag. Soms verstoppen we de liefde goed onder strijd, verdriet en pijn. Zonder dat we dat willen, geven we deze ongewenste patronen ook aan onze kinderen door. 
 
Dit boek is gebaseerd op de basisopleiding Systemisch Werken bij NTI NLP in Limmen, die Lidwien van den Broek als één van de systemisch opleiders verzorgde. Het persoonlijk proces staat hierin voorop. Naast de theorie en het opstellingenwerk, wordt steeds de vertaling naar de dagelijkse praktijk gemaakt, de plek waar uiteindelijk de veranderingen wenselijk of noodzakelijk zijn. 
Het boek is geschikt voor mensen die opgeleid zijn of werken met deze methodiek, maar ook voor mensen die er nog niets van weten en er in heldere taal kennis van willen nemen. 
 
‘Liefde in uitvoering’ gaat over liefde en loyaliteit in familiesystemen en de dingen waar wij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Het vertelt over relaties tussen ouders en kinderen en over geschiedenissen die van invloed zijn op wie we zijn in het heden.

 

Liefde in uitvoering is uitgegeven bij Brave New Books. ISBN 9789402105599
Te bestellen voor €19,90

 

9200000019106829.jpg
9200000043004053.jpg

Wat kan het schelen

Welke dromen heb ik en ben ik eigenlijk wel bezig met het realiseren ervan? In hoeverre leef ik het leven zoals ik dat graag wil en hoezeer laat ik me (af)leiden door wat ik denk dat anderen van mij verwachten of door wat ik vind dat ik moét doen? Hoeveel invloed hebben de waarden en overtuigingen die ik van huis uit heb meegekregen en kan ik deze allemaal nog onderschrijven? Wat zou ik graag doen als ik vrijuit kon dromen....en wie houdt me eigenlijk om tegen dat te doen?

 

Interessante vragen die Lidwien van den Broek zichzelf stelde tijdens haar opleiding NLP en Systemisch werk. De antwoorden waren verrassend. De kennis en inzichten vonden hun weg van hoofd naar hart en naar een andere wijze om haar dagelijks leven zin te geven.

 

‘En hoe zit dat met mijn broer en zussen?’, vroeg zij zich vervolgens af. Zij delen dezelfde achtergrond en ervaringen en toch zijn hun reacties hierop verschillend. Zij delen dezelfde ouders en toch zijn hun herinneringen aan hen verschillend.

 

Lidwien interviewde haar broer en zussen en legde vast welke keuzes zes kinderen uit één gezin maakten en wat hen hierin stuurt. Aan de hand van hun verhaal legt zij een link naar en geeft ze achtergronden vanuit de methodieken NLP en Systemisch werk.

Het aardige van dit boek is dat de schrijfster niet de therapeut is van haar broer en zussen, maar slechts op basis van heldere structuren inzicht geeft, waardoor dit boek ook makkelijk leest.

 

Te bestellen voor € 22,00

bottom of page