top of page
Holding Hands
DALL·E 2024-01-31 19.06_edited.jpg

levenskunst

 

Wie ben je en wat staat je nog in de weg om dat aan de wereld te laten zien en in vrijheid jouw leven te leven?

Welke vormende ervaringen, waarheden en wijsheden heb je meegekregen vanuit het gezin waarin je opgroeide, de school, de godsdienst, cultuur en maatschappij? 

Wat is hierin nu nog helpend en versterkend en wat vraagt om losgelaten te worden?

 

In de LevensKunst-training ben je welkom met je vragen, thema’s en struikelblokken. 

Het is een intensieve vitaliteitstraining van 4 dagen en 1 avond, en biedt een krachtige combinatie van Systemisch Werk (familieopstellingen), Lichaamswerk, Oplossingsgericht Werk, Verbindende communicatie en NLP.

De (familie)opstellingen brengen je inzicht en heling en je verzamelt kennis en vaardigheden om stapstenen te maken van je struikelblokken en je nog meer in de kunst van het leven te bekwamen. 

 

Deze training is voor jou als je: 

 • prima kan overleven, maar veel meer het leven wil ontdekken en in de praktijk wil brengen

 • zicht wil krijgen op verborgen belemmeringen vanuit het familiesysteem en los wil komen uit oude, niet meer gewenste patronen.

 • het lastig vindt je plek in te nemen in de relatie en dreigt de verbinding met je partner te verliezen

 • de verbinding tussen hoofd, hart en lijf wilt herstellen of versterken en meer wilt gaan voelen wat je behoeftes en verlangens zijn en wie je bent, voorbij aan je masker en de aanpassing

 • onder alle meegenomen waar- en wijsheden van anderen, je eigen-wijsheid wilt ontdekken en meer wilt gaan varen op je innerlijk kompas

 • meer in vrijheid je eigen pad wilt gaan en op dat pad een volgende stap wilt zetten

De basis van ons leven

 

Ieder mens heeft twee belangrijke kernbehoeften: de behoefte aan authenticiteit en de behoefte aan gehechtheid. De laatste is voor baby’s en jonge kinderen van levensbelang. Zij zijn totaal afhankelijk van volwassenen die hen vasthouden en de liefde en verzorging kunnen geven die ze nodig hebben. Zonder dat zullen ze niet overleven. 

De behoefte aan gehechtheid maakt dat we ons (onbewust) aanpassen aan het systeem waar we bij horen en overlevings- en afweermechanismes ontwikkelen om te kunnen omgaan met de situaties en gebeurtenissen in ons leven. Dat gaat ten koste van onze behoefte aan authenticiteit: het vermogen om vorm te geven aan wie we in essentie zijn en daar trouw aan te zijn. De behoefte om zeggenschap over ons eigen leven te hebben en ons niet te laten leiden door verwachtingen van anderen. 

 

Veel levensthema’s waar we in ons latere leven over struikelen of zelfs op stuklopen, hebben te maken met de aanpassing, onze trouw áán en liefde vóór het familiesysteem. Een kind moet verbonden blijven met zijn verzorgers en kan zo de verbinding met zichzelf verliezen. 

Voor de uitnodiging die wij als kind onbewust hebben ervaren om onszelf en onze eigen plek in het systeem te verlaten, ‘gaten’ op te vullen en grote, te zware taken op ons te nemen, betalen we vaak een hoge prijs. Toen hadden we geen keus, maar nu – als volwassene – is dat anders. 

 

Van struikelblok naar stapsteen

 

Vanuit onze overleving zijn we ook sterk geworden en hebben we natuurlijk ook talenten en kwaliteiten ontwikkeld die we in ons verdere leven goed kunnen gebruiken. Levenskunst helpt je te kijken naar hoe je deze in je volwassen leven kunt inzetten als stapstenen in plaats van struikelblokken.

De training richt zich op het verleden (familie, geschiedenis), het heden (communicatie, relatie en vitaliteit) en op de toekomst (doelen, verlangens en zingeving).

 

Individueel en/of samen met je partner, een ouder of een kind

 

Je kunt de Levenskunsttraining ook samen met je partner doen, met je vader of moeder of je volwassen kind. Je kijkt samen vooruit én individueel naar je geschiedenis en de invloed van eerdere relaties en ervaringen op de relatie van Nu. Wanneer je beiden zicht krijgt op de invloed van je eigen geschiedenis, en ook nog eens bewust wordt van hoe dit de relatie beïnvloedt, vergroot je de mogelijkheden om in verbinding te blijven, elkaar te steunen bij het inslijten van nieuwe patronen en de liefde te voeden. Samen ontwikkelen en groeien maakt het voor partners makkelijker om de liefdesrelatie nieuw leven in te blazen en naar een meer volwassen niveau te brengen. 

 

 • Je wordt je bewust van onbewuste processen die een rol spelen in je communicatie en van hoe je omgaat met de gebeurtenissen in je leven.

 • Je leert jezelf te zien in de context van het grotere systeem waartoe je behoort: je familie, en je krijgt meer zicht op de patronen waarin je vastzit.

 • Je vergroot je lichaamsbewustzijn en leert de taal van je lijf beter te verstaan

 • Je leert op een andere wijze te kijken naar dié delen van je levensverhaal die jou in het hier en nu nog veel energie, strijd, pijn en verdriet kosten.

 • Je (her)ontdekt talenten en kwaliteiten en datgene dat je kracht, plezier en energie geeft.

 

We werken op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau, met een krachtige combinatie van o.a. Familieopstellingen (Systemisch Werk), Lichaamswerk, Mindfulness, Oplossingsgericht Werk, Verbindende communicatie en NLP. 

Alles is erop gericht om jouw mogelijkheden te vergroten om niet-effectieve patronen in het werk of privé te doorbreken en andere, effectieve keuzes te maken. Om je gereedschap in handen te geven waarmee je volle verantwoordelijkheid kunt nemen voor jouw leven en jouw geluk, je kunt richten op wat je wél wilt en kijkt naar wat jij daar zelf aan kunt doen. Daarbij staat steeds voorop wat jouw wensen en doelen zijn en wat werkt voor jou. 

Lees verder over Systemisch werken en NLP

 
agenda levenskunst

Voor een volgende stap van overleven naar leven

 

Vrijdag en zaterdag 27 en 28 sept. en vrijdag en zaterdag 11 en 12 okt. van 10.00 tot 17.00 uur

Praktijk Lavida Aalsmeer, Oosteinderweg 59 WS, 1432 AD Aalsmeer

Kosten particulier: € 495,- , kosten zakelijk (betaald door werkgever) € 775,- ,

inclusief manual, koffie/thee en lunch.

Maximaal 10 personen

Trainers: Lidwien van den Broek en Marianne Buskermolen: www.tco-aalsmeer.nl

Aanmelden en/of informatie: 0624258620 of info@in-stappen.nl

levenskunst
relatie in verbinding

"Ik vind mijn werk leuk maar het kost me zoveel energie”

Door langdurige nek- en schouderklachten komt hij in de ziektewet. Een opstelling laat zien dat hij structureel verantwoordelijkheden op zich neemt, die eigenlijk bij zijn baas liggen; hij neemt teveel op zijn schouders en gaat van zijn plek. Veel eerder in zijn leven is dit patroon ontstaan. Toen zijn vader na de scheiding uit zijn leven verdween, nam hij als jongen van negen de taak en plek naast zijn moeder over.

Methodieken&Technieken

systemisch werken

 

Als je niet zelf de stenen op je pad opraapt, struikelen je kinderen erover.

Systemisch werken kan ons inzicht geven in hoe wij als individu, verbonden zijn met verschillende groepen: systemen. Het eerste en belangrijkste systeem is dat waarin een kind wordt geboren: de familie. Alle individuele leden van een familie zijn verbonden met elkaar en daarmee ook soms ook met eerdere of nieuwe liefdes van ouders, andere landen waarin zij of hun (groot)ouders geboren zijn, geloofsovertuigingen en de geschiedenis van de familie.

 

In de loop van ons leven maken we ook deel uit van andere systemen; de school, de  sportvereniging, de vriendengroep of de werkkring. Waar we er in deze systemen voor kunnen kiezen om er deel van uit te maken of eruit te stappen, is dat bij een familie anders. Je blijft altijd deel uit maken van de familie. Je ouders zijn je ouders, ook als het contact met hen onmogelijk blijkt, als je er voor kiest het contact te verbreken of als je door anderen dan je ouders bent opgevoed. Je bent broers en zussen voor altijd, of je dit nu leuk vindt of niet.

 

In elk systeem reageren mensen op elkaar. Als individu hebben we invloed op het systeem en andersom heeft het systeem invloed op ons als individu. De kracht van het systeem blijkt sterker dan die van het individu. Systemen blijken het beste te functioneren als er aan een aantal in ons lijf opgeslagen natuurlijke ‘wetten’ of behoeften wordt voldaan.

 

De wet van binding vraagt dat alle mensen die bij het (familie)systeem horen ook werkelijk een plek krijgen. Ook de mensen die niet meer leven of niet konden of mochten leven zoals een miskraam of een abortus. Ook de mensen die worden uitgesloten omdat ze volgens het groepsgeweten van de familie iets hebben gedaan waardoor ze er niet meer bij mogen horen. 

 

 

De wet van orde vraagt dat ieder lid van de familie zijn plek vanuit zijn eigen positie invult, overeenkomstig de systemische volgorde. Grootouders komen eerst, dan ouders en dan de kinderen. Oudste kinderen hebben eerdere rechten dan de jongere kinderen.

De wet van geven en nemen vraagt om een evenwicht tussen deze beide. Als er gemiddeld een balans is blijft de energie in de relatie lopen. Neem je zonder te geven, dan verliest de ander het verlangen nog langer te geven. Geef je zonder te nemen, zal de ander op den duur niet meer kunnen of willen nemen. In de relatie ouder-kind wordt de balans gecreëerd over twee generaties. Het kind neemt en geeft later als volwassene weer aan eigen of aan andermans kinderen.

 

Wanneer de systemische wetten niet worden gerespecteerd, kan de balans in het systeem verstoord raken en kan een individu de verantwoordelijkheid nemen om de balans te herstellen. Vaak zijn dit de kinderen die onbewust uit liefde en loyaliteit handelen.

De kracht van het systemisch kijken naar problemen, is dat je weggaat van het verhaal over pijn, verdriet en oordeel en in contact komt met de liefde en loyaliteit die ten grondslag ligt aan de problemen, maar ook aan de oplossing van de problemen. Met een familieopstelling of andere systeemopstelling kan iemand zijn of haar innerlijk beeld over een probleem of thema naar buiten brengen en zichtbaar maken in de ruimte. Dat kan inzicht geven in hoe iemand vastzit in patronen die ooit helpend waren, maar je nu afhouden van het eigen levenspad. Het maakt ook zichtbaar wat een stap in de goede richting zou kunnen zijn. De werkelijkheid onder ogen zien en benoemen, heeft een krachtige helende werking en kan ervoor zorgen dat je de geschiedenis beter een plek kan geven en in het heden beter je plek in kan nemen.  

De grondlegger van deze methodiek is Bert Hellinger. Vele anderen ontwikkelden dit in de loop der jaren verder.

IMG_2181.JPG
DSC01825.JPG
IMG_2182.JPG

NLP

 

Het gaat er niet om wat er gebeurt in je leven,

maar hoe je ermee omgaat

 

NLP geeft een model van de dynamiek tussen ons brein (Neuro) en taal (Linguïstiek) en hoe hun interactie ons lichaam, stemmingen en gedrag beïnvloedt (Programmeren). Het gaat over de subjectieve ervaring en houdt zich bezig met de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan communicatie. NLP gaat vooral over het ontdekken van je eigen communicatie, je identiteit en je persoonlijke levensopdracht. Het is een empirische wetenschap, wat betekent dat ‘het weten’ gegrond is op ervaring, bevinding. Het gaat er niet om of het waar is, de ervaring heeft geleerd dat het werkt.

De grondslag werd gelegd in de jaren zeventig in Amerika, door Richard Bandler (Gestalt-therapeut) en John Grinder

 

 

(Hoogleraar linguïstiek). Zij verrichten een gedetailleerde studie naar het succes van grootmeesters op het gebied van communicatie en brachten de werkwijze en innerlijke processen in kaart. Dat vertaalden zij naar structuren en processen die overdraagbaar zijn, zodat anderen kunnen leren net zo effectief te zijn.

 

Beslissingen en overtuigingen kunnen in de loop der jaren een belemmering voor je worden. NLP biedt mogelijkheden je hiervan bewust te worden en ze zo te veranderen dat ze niet meer tegen maar vóór je werken. Het leren kennen van je eigen denkproces en dat van anderen, geeft je de mogelijkheid om met de middelen die je hebt, zó te veranderen dat het leuker voor je wordt en je beter in staat bent je doel te bereiken.

bottom of page